Szczegóły oraz wniosek do pobrania na stronie BIP urzędu pod linkiem:

https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/12057/wiadomosc/731547/zwrot_podatku_akcyzowego_dla_producentow_rolnych