PROW na lata 2014-2020, Flaga UE

PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU ROZOWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi
- osiedle w kierunku Spalin (Etap I)

W marcu 2022 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi - osiedle w kierunku Spalin (Etap I)”, w ramach projektu na który pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmował: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV min. Ø200 o długości 1,667 km oraz budowę sieci wodociągowej w rur polietylenowych (PE, PEHD) Ø110 o długości 1,123 km.

Koszt inwestycji to: 838 262,97 zł, z czego dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła: 533 386,00 zł.

Wykonawca inwestycji:
SANPROD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce.

Loko UE LEADER BMK PROW

W grudniu 2021 r. Gmina Rozogi zakończyła kolejną inwestycję mającą na celu modernizację parku w Rozogach. Tym razem zakres inwestycji obejmował wymianę ławek w amfiteatrze, odnowienie mostu nad oczkiem wodnym za amfiteatrem oraz modernizację oświetlenia w całym parku tj. wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. System ten pozwala nam obecnie na bezprzewodowe i samodzielne sterowanie oprawami oświetleniowymi, pozwala na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy. Dzięki kontroli systemu zarządzania możemy wizualizować oprawy na mapie, śledzić alarmy i status poszczególnych opraw, konfigurować i zmieniać ustawienia systemu sterowania.
Inwestycję zrealizowano ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt realizacji całej operacji: 246700,57 zł.
Wartość dofinansowania ze środków UE w ramach PROW 2014-2020: 56009,00 zł.

loga FE RP WM UE

Gmina Rozogi w listopadzie 2020 r. zakończyła realizację projektu, którego przedmiotem była budowa pięciu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy, w następujących lokalizacjach:

  1. Szkoła Podstawowa w Rozogach i Zespól Szkół w Rozogach – wybudowano 3 gruntowe mikroinstalcje, każda o mocy 31,02 kW, zasilające w energię elektryczną budynki szkolne.
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Klonie – wybudowano jedną mikroinstalację o mocy 19,80 kW na dachu budynku szkolnego.
  3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowach – wybudowano jedną mikroinstalację o mocy 19,80 kW na dachu budynku szkolnego.

loga FE RP WM UE

W grudniu 2020 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację projektu, którego przedmiotem była termomodernizacja dwóch budynków gminnych: Urzędu Gminy w

Rozogach oraz budynku, w którym funkcjonowało Przedszkole Samorządowe w Rozogach, obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Loga UE KSOW WM PROW

Wartość inwestycji wyniosła: 3 022 380,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1 km w tym poszerzenie nawierzchni do 6 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodników, zatok autobusowych, miejsc parkingowych i kanalizacji deszczowej.

Logo FE, RP, CPPC, UE

 

Gmina Rozogi po raz kolejny pozyskała środki finansowe na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus”. Tym razem gmina pozyskała środki w wysokości 94.500,00 zł.

Rządowy Program „Zdalna Szkoła Plus”, jako bezpośrednia kontynuacja „Zdalnej Szkoły”, ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych. Samorządy mogły zabiegać o środki w przedziale od 35 do 165 tys. zł, które zostały przyznane w zależności od liczby rodzin zamieszkujących na terenie danej gminy.