flagaGodlo

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA ROZOGI
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi

 

DOFINANSOWANIE: 668.382,00 zł Polski Ład

 

 

flagaGodlo

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA ROZOGI
Przebudowa dachu z wymianą pokrycia
w Szkole Podstawowej w Rozogach

 

DOFINANSOWANIE: 974.341,36 zł Polski Ład

 

Flaga i Godło RP

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022
ze środków Funduszu Pracy

GMINA ROZOGI OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE
76 437,00 zł

Flaga i Godło RP

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021
ze środków Funduszu Pracy

GMINA ROZOGI OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE
33 940 00 zł

herb03mlogo warmiamazury

 

 

 

 

W grudniu 2020 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację zadania, którego przedmiotem była modernizacja boisk sportowych w Rozogach.

Zakres inwestycji obejmował:

  • konserwację kortu tenisowego w tym wymianę słupków i siatki,
  • odnowienie powierzchni boiska do siatkówki plażowej, w tym uzupełnienie piasku oraz wymianę słupków i siatki,
  • demontaż zniszczonych ławek,
  • montaż nowych ławek,
  • odnowienie opaski żwirowej wokół boisk,
  • utworzenie boiska treningowego do gry zespołowej Indiaca.

Wartość inwestycji: 62000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach przyznanej pomocy finansowej
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko – Mazurskim. Kwota przyznaj dotacji: 28000,00 zł.