Drużyny biorące udział w zawodach OSP

 

W dniu 7 września 2019 r. na boisku szkolnym w Świętajnie odbyły się po raz siódmy Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP z Gminy Rozogi i Świętajno.
Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m oraz ćwiczenie bojowe. Udział wzięło osiem drużyn.

Gmina Rozogi:

OSP Dąbrowy, OSP Faryny, OSP Klon, OSP Rozogi, OSP Wilamowo.

Gmina Świętajno:

OSP Długi Borek, OSP Piasutno, OSP Świętajno oraz MDP z OSP Piasutno.

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP Gminy Rozogi

 

W dniu 22 i 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Rozogi odbyło się przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozogi wyposażenia zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1779/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki został zakupiony wynosi 39.393,94 zł, z czego 39.000,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 393,94 zł z budżetu Gminy Rozogi.

Zbiórka zastępów strażackich po zakończeniu ćwiczeń

W dniu 6 października 2017 r. w Wilamowie na obiekcie świetlicy wiejskiej odbyło się ćwiczenie, którego celem było sprawdzenie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Rozogi.

Jednostki OSP z Wilamowa, Rozóg, Klonu, Dąbrów i Faryn doskonaliły techniki działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów obiektów użyteczności publicznej. W trakcie ćwiczenia wykonano działania poszukiwawcze i ewakuacji poszkodowanych osób znajdujących się w zadymionych pomieszczeniach świetlicy do utworzonego punktu medycznego oraz akcję gaśniczą. Udział wzięło 30 członków OSP, przedstawiciel KP PSP w Szczytnie oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Rozogach –Wójt Gminy