Pierwsza pomoc od A do Z

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA

 

W dniu 28 czerwca br. zakończyły się zajęcia I i II grupy kursu - „Pierwsza pomoc od A do Z” , zaś w dniu 12 lipca br. zakończyły się zajęcia III i IV grupy. W dniu 26 lipca br. zakończyły się zajęcia dwóch ostatnich grup tj. grupy V i VI.

 

Kurs szczególnie polecany jako kompletna forma w zakresie udzielania podstawowej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

Wykładowcami byli członkowie Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ratownictwa Medycznego w Elblągu – partner Projektu.

Czas trwania: 8 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych.

Celem kursu było zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez świadków nagłego zdarzenia.

Uczestnicy 6 grup szkolenia wyrazili bardzo wysoki poziom zadowolenia ze zdobytej wiedzy, umiejętności, nabycia pewności siebie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia cieszyły się 100% obecnością.

36 uczestników kursu otrzymało Certyfikaty poświadczające ukończenie kursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupa Zarządzająca Projektem