Aktualności

tulipan02w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach

ZAPRASZAMY

wszystkie Panie

do Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach na niezapomniane spotkanie w dniu ich święta

W programie:
• komedia w reżyserii Beaty  Izdebskiej

pt. "Żabula"

• występ dzieci z koła tanecznego działającego
przy GOK

8 marca 2015r o godz. 15ºº
w sali widowiskowej GOK-u
Serdecznie zapraszamy!

 


 

REGULAMIN

XX  POWIATOWEGO

KONKURSU

„PALMA WIELKANOCNA”

ROZOGI  2015

Założenia i cel konkursu:
Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami   wielkanocnymi.
1.    Kultywowanie kultury ludowej, tradycji i zwyczajów,
2.    Stworzenie warunków do prezentacji twórczości ludowej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych,
3.    Wymiana wiedzy na temat zanikającego zwyczaju wykonywania  palm wielkanocnych,
4.    Integracja twórców plastyki obrzędowej z powiatu szczycieńskiego.
Warunki uczestnictwa:
1.    W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Rozogi oraz  powiatu szczycieńskiego, twórcy zrzeszeni oraz nie zrzeszeni, a także uczestnicy zbiorowi (klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazja, organizacje społeczne, koła zainteresowań, osoby indywidualne i dzieci).
2.    Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły. Sposób ich wykonania dowolny z zachowaniem tradycyjnej formy ludowej.
3.     Wysokość palmy jest nieograniczona /palma musi mieć taką wysokość aby można ją było swobodnie unieść w górę, o wygranej świadczy sposób i estetyka jej wykonania a nie wielkość/.
4.    Palmy wykonane z widłaka lub innych roślin chronionych nie będą uwzględnione w konkursie.
5.    Jeden autor bądź jedna klasa może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6.    Palmy należy dostarczyć do Kościoła Parafialnego w Rozogach w dniu
27 marca 2015r. / piątek/ do godz. 16ºº.
Po godz. 17ºº komisja konkursowa dokona oceny palm.
7.    Każdą palmę należy podpisać /w opisie zawrzeć koniecznie następujące informacje/:
-  imię, nazwisko, wiek wykonawcy, adres zamieszkania
- nazwę i adres szkoły, symbol klasy,
- nazwę  i adres organizacji.  
8.  Wszystkie nagrodzone palmy zostają do dyspozycji organizatora.
Komisja oceniać będzie:        
♣  pomysłowość, estetykę, technikę wykonania prac,
♣  bogactwo użytych materiałów,
♣  ogólne walory artystyczne i estetyczne.
UWAGA!  Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 marca 2015r. około godziny 13ºº po  Mszy Św. w sali sportowej Zespołu Szkół w Rozogach.
Prosimy o terminowy odbiór nagród!
Organizatorzy zobowiązują się do:
♣  powołania kompetentnej komisji oceniającej, której decyzje będą ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
♣  przygotowania nagród i dyplomów,
♣  stworzenie miłej i przyjemnej atmosfery oraz sprawnego przeprowadzenia konkursu.
Komisja konkursowa przyzna nagrody za I,II, III miejsce w każdej kategorii, może również przyznać inne miejsca i wyróżnienia.
Pozostali  uczestnicy konkursu otrzymają  dyplomy za udział.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem:
♣ Gminny Ośrodek Kultury
Plac Jana Pawła II 1
12-114 Rozogi
tel/fax (089) 72 26 048   w godz. 8ºº – 17ºº
/od wtorku do piątku/.


 

Wójt Gminy Łyse
Parafia Rzymsko-Katolicka w Łysych
Starosta Powiatu Ostrołęckiego
Kurpiowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne w Łysych

zapraszają na

Niedzielę Palmową

29 marca 2015 roku

Szczegółowe informacje w załącznkiku.

                                                                                                                                                                   .


 

Zamieszczamy informację dotyczącą programu  dotacji do instalacji fotowoltaicznych "PROSUMENT".

Szczegółowe informacje w załączniku.


 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE ROZOGI

Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się  1 marca 2015 r. w Klonie i Rozogach. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Klonie pod przewodnictwem ks. proboszcza dr Krzysztofa Salamona. Podczas mszy św. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zaprezentowała biogramy żołnierzy niezłomnych i okolicznościowe, patriotyczne wiersze. Po mszy świętej uczestnicy nabożeństwa (władze samorządowe, mieszkańcy Klonu, młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klonie) złożyli kwiaty na grobie powstańca styczniowego – Jakuba Pałaszewskiego.   
Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i powitaniu zaproszonych gości, głos zabrał Wójt Gminy Rozogi – Zbigniew Kudrzycki. Uroczystość została uświetniona programem artystycznym o charakterze patriotycznym w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Po akademii, w dyskusji głos zabrali: Marek Nowotka – Przewodniczący Rady Gminy Rozogi, Marzena Błaszczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonie, ks. dr Krzysztof Salamon – proboszcz parafii Klon, Szczepan Olbryś – Radny Powiatu Szczycieńskiego Barbara Rosińska – Dyrektor Poradni Rodzinnej w Myszyńcu. W wystąpieniach podkreślano istotę pielęgnowania pamięci o żołnierzach, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość.
W uroczystości wzięli udział m. in.: Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Szczepan Olbryś – Radny Powiatu Szczycieńskiego, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańcy gminy Rozogi.
Organizatorami uroczystości była Parafia Rzymskokatolicka Znalezienia Krzyża Świętego w Klonie, Wójt Gminy Rozogi, Prawo i Sprawiedliwość.

 


 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 8